Aankoop procedure

In Frankrijk is het gebruikelijk, dat een huis bij meerdere makelaars in de verkoop staat.
France Services Intermediair werkt al bijna 20 jaar nauw samen met een selecte groep Franse makelaars, waarvan een gedeelte van hun portefeuille op deze website (wisselend) wordt gepresenteerd.
Heeft u een huis op het oog en/of wilt u meer informatie en mogelijkheden zien, aarzelt u dan niet, om het contactformulier in te vullen.

 

Er is maar één manier om te ontdekken, of een huis voldoet aan uw wensen en verwachtingen : dat is ter plaatse een bezoek aan het huis en omgeving te brengen, en er letterlijk “de lucht op te snuiven” …..
Eén van onze (Franse) collega’s : Jean-Charles, zal u met veel genoegen en enthousiasme in de mooie Bourgogne ontvangen, en rondleiden ; indien nodig in het Engels (!)
France Services Intermediair verzorgt het maken van de afspraak, en informeert de collega ter plaatse omtrent uw wensen en mogelijkheden.

 

Tijdens de bezichtiging(en) wordt u uitgebreid geïnformeerd over de woning, maar ook omtrent de eventuele erfdienstbaarheden (“servitudes”) en voorkeursrechten (“droits de préemption”) en mogelijk andere lasten die op de grond rusten.
France Services monitort en volgt het bezoek, en zal waar nodig nadere informatie verstrekken.


Vind u het “huis van uw dromen”, dan zullen onderhandelingen worden gevoerd door France Services Intermediair.
In geval van een wederzijds akkoord over prijs en voorwaarden, wordt de koopakte (“Compromis de Vente”) opgesteld, en geheel met u doorgenomen, zodat u weet waar u voor tekent !

 

Sinds 2001 heeft de koper het recht op 7 dagen bedenktijd, binnen deze termijn kan de koper afzien van de eerdere overeenkomst (délai de rétraction)

Informatieplicht van de verkoper & de onderzoek plicht van de koper. Net als in Nederland heeft de verkoper in Frankrijk een informatieplicht ten opzichte van de koper. In Frankrijk heeft de koper zelf echter ook een onderzoek plicht, die zelfs zwaarder weegt dan de informatieplicht van de verkoper. Bovendien kan de verkoper zich vrij tekenen voor alle zichtbare, onzichtbare, verborgen gebreken.

De Franse notaris (“Notaire”)

De notaris vertegenwoordigt noch de verkoper noch de koper, maar de Franse staat. Zijn voornaamste taak is er voor te zorgen dat de Franse staat alle belastingen, die bij de overdracht van onroerend goed verschuldigd zijn, ook daadwerkelijk incasseert.

Bovendien checkt de Franse notaris bij het kadaster de kadastrale gegevens van de grond en de opstallen en hij onderzoekt welke schulden, hypotheken etc. er op het land rusten. Verder verifieert hij op welk(e) na(a)men het onroerend goed staat en of er bepaalde voorkeursrechten of erfpacht op het onroerend goed rust.

Ook checkt de notaris mogelijke bestemmingsplannen, die eventueel invloed kunnen hebben op het gebruik van het betreffende onroerend goed.

Van overeenkomst naar overdracht

In het koopcontract (= Compromis de Vente) zijn de koper en de verkoper het eens geworden en is vastgelegd dat het huis onder bepaalde voorwaarden en tegen een bepaalde prijs en op een bepaald moment eigendom van de koper wordt.

De eigendomsoverdracht bij de notaris kan pas plaatsvinden wanneer aan een groot aantal formaliteiten is voldaan. Eén van de formaliteiten is, dat de notaris aan de gemeente een “Certificat d·Urbanisme” (=CU) moet vragen, waarin de planologische staat van het pand is omschreven.

Vanwege de vele recherches, die een Franse notaris moet uitzoeken liggen er gemiddeld 2 à 3 maanden tussen de ondertekening van de “Compromis de Vente” en van de “l ‘Acte Authentique” (= notariêle overdrachtsakte)


Franse overdrachtsbelasting en notariële kosten

Wanneer u bestaand onroerend goed koopt dan bent u in Frankrijk registratierecht verschuldigd
(“droits d·enregistrement”) over de waarde van het onroerend goed (vergelijkbaar met de Nederlandse overdrachtsbelasting).

De Franse overdrachtsbelasting bestaat uit een departementaal en een gemeentelijk deel te weten:

- Taxe départementale (departementaal deel) 3,6 %

- Taxe communale (gemeentelijk deel)               1,2 %

                                                                                     =====

TOTAAL                                                                      4,8 %

Het totaal van de overdrachtskosten inclusief het honorarium van de notaris bedraagt ca. 7% van de aankoopsom.